50 svetopisemskih verzov o Jezusovem vstajenju, da preberete to veliko noč

DEJSTVA IN LIFEHACK

Velika noč je, ko se kristjani zberejo, da bi se spomnili smrti in vstajenja Jezusa Kristusa. To je čas, ki krščanskim vernikom daje upanje, da je Bog, ko je bil Jezus žrtvovan, končno odpustil naše grehe. Preberite več o svetopisemskih verzih o Jezusovem vstajenju, ki jih lahko preberete to veliko noč. Svetopisemski verzi o Jezusovem vstajenju
Foto: pixabay.com, @geralt-9301 (spremenil avtor)
Vir: UGC

kristjani upoštevajte veliko noč kot najsvetejši dan v letu. Vsako leto se praznik ne praznuje na isti dan in velja za premični praznik. Trenutno se vse krščanske veroizpovedi strinjajo z izračunom datuma. Velika noč praznujemo prvo nedeljo po prvi polni luni, ki nastopi 21. marca ali pozneje.Svetopisemski verzi o Jezusovem vstajenju

Iščete biblijske verze o veliki noči? Tukaj je nekaj spodaj.Katoliški velikonočni citati iz Svetega pisma

Preberite tudi

Po letih v tujini mladenič končno postane ameriški državljan, mnogi ga praznujejo na spletu Svetopisemski verzi o Jezusovem vstajenju
Foto: pixabay.com, @jclk8888 (spremenil avtor)
Vir: UGC

Kristjani cenijo velikonočne spise, ker se odločijo verjeti v Kristusova dejanja. Krščanska vera je zgrajena na temelju ta sveta sporočila . Tukaj je nekaj preprostih svetopisemskih verzov o vstajenju, ki bi jih moral poznati vsak kristjan.

 • Apostolska dela 3:15: Vi ste ubili avtorja življenja, a Bog ga je obudil od mrtvih. Temu smo priče.
 • Apostolska dela 4:33: Apostoli so z veliko močjo še naprej pričali o vstajenju Gospoda Jezusa. In Božja milost je tako močno delovala v vseh njih.
 • Janez 11:25: Jezus ji je rekel: Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor veruje vame, bo živel, čeprav bo umrl.
 • Marko 15:32: Naj ta Mesija, ta Izraelov kralj, pride dol s križa, da bomo videli in verovali. Z njim so križani tudi zmerjali.
 • Rimljanom 8:34: Kdo je torej tisti, ki obsoja? Nihče. Kristus Jezus, ki je umrl, več kot to, ki je vstal za življenje, je na Božji desnici in posreduje tudi za nas.
 • Efežanom 1:20: Naložil je, ko je obudil Kristusa od mrtvih in ga posedel na svoji desnici v nebesih.
 • Filipljanom 2:8 In ker je bil videti kot človek, se je ponižal tako, da je postal pokoren do smrti, celo smrti na križu!
 • Kološanom 1:13-14: Kajti rešil nas je iz oblasti teme in nas pripeljal v kraljestvo Sina, ki ga ljubi, 14 v katerem imamo odrešenje, odpuščanje grehov.
 • Filipljanom 3:20–21: Toda naše državljanstvo je v nebesih in od njega čakamo Odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa, ki bo naše ponižno telo spremenil v podobno svojemu veličastnemu telesu z močjo, ki mu omogoča celo podložnost vse stvari zase.
 • Matej 28:5-7: Ne boj se, saj vem, da iščete Jezusa, ki je bil križan. Ni ga tukaj; vstal je, tako kot je rekel. Pridite in poglejte kraj, kjer je ležal. Potem pojdite hitro in povejte njegovim učencem, da je vstal od mrtvih in gre pred vami v Galilejo. Tam ga boste videli. Zdaj sem ti povedal.
 • Lk 24:5-7: Ženske so se v svojem strahu priklonile z obrazom do tal, moški pa so rekli: Zakaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj; vstal je! Spomnite se, kako vam je povedal, ko je bil še z vami v Galileji. Zato je treba Sin človekov izročiti v roke grešnikov, biti križan in tretji dan znova vstati.

Preberite tudi

Žrtvoval sem vse zanjo - GH Man je po 15 letih povedal, da otrok ni bil njegova žalostVelikonočni biblijski verzi za otroke

 Svetopisemski verzi o Jezusovem vstajenju
Foto: pixabay.com, @congerdesign (spremenil avtor)
Vir: UGC

Tudi otroke bi bilo treba učiti svetopisemskih verzov o vstajenju mrtvih. To deluje kot dober temelj za njihovo krščanstvo in vero v Jezusovo smrt in vstajenje. Spodaj so vstajenjski nedeljski spisi, ki jih otroci zlahka razumejo.

 • Janez 3:16: Bog je namreč tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega Sina, da se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubi, ampak da ima večno življenje.
 • Janez 11:25: Jezus ji je rekel: Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor veruje vame, bo živel, čeprav bo umrl.
 • Janez 14:6: Jezus je odgovoril: Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu razen po meni.
 • 1 Petrovo 1:3: Hvaljen bodi Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! On nas je na novo rodil v živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih v njegovem velikem usmiljenju.
 • Matej 28:6: Ni ga tukaj; vstal je, tako kot je rekel. Pridite in poglejte kraj, kjer je ležal.
 • 1 Korinčanom 15:3-4: Kajti to, kar sem prejel, sem vam najprej posredoval: da je Kristus umrl za naše grehe po Svetem pismu, da je bil pokopan, da je tretji dan vstal po Sveto pismo.
 • 1. Korinčanom 15:20: Toda Kristus je res vstal od mrtvih, prvi sad zaspalih.
 • 2 Korinčanom 5:17: Torej je prišlo novo stvarstvo, če je kdo v Kristusu. Staro je odšlo; novo je tu!
 • Rimljanom 10:9: Če s svojimi usti izjaviš, da je Jezus Gospod, in v srcu verjameš, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen.
 • 1. Tesaloničanom 4:14: Verjamemo, da je umrl in vstal, zato verjamemo, da bo Bog pripeljal z Jezusom tiste, ki so v njem zaspali.
 • Marko 16:5-6: Ko so vstopili v grob, so zagledali mladeniča, oblečenega v belo obleko, ki je sedel na desni strani, in se prestrašili. Ne bodite prestrašeni. Iščete Jezusa Nazarečana, ki je bil križan. Vstal je! Ni ga tukaj. Poglejte mesto, kamor so ga položili.
 • Luka 23:46-47: Oče, izročam svojo dušo v tvoje roke. Ko je to rekel, je dahnil. Potem, ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in rekel, da je to pravičen človek.
 • Matej 20:18-19: Gremo v Jeruzalem in Sin človekov bo izročen vélikom duhovnikom in učiteljem postave. Obsodili ga bodo na smrt 19 in ga izročili poganom, da se bodo zasmehovali, bičali in križali. Potem bo tretji dan vstal v življenje!

Preberite tudi

Če umreš in so ti zobje izpadli, jih zlomimo s kladivom - Mrliški mož razkrije o svojem deluSvetopisemski verzi o vstajenju vernikov

 Svetopisemski verzi o Jezusovem vstajenju
Foto: pixabay.com, @jeffjacobs (spreminil avtor)
Vir: UGC

Velikonočni verzi v Svetem pismu govorijo o Jezusu kot o žrtvenem jagnjetu. Kristjanom nudijo tudi upanje, da obstaja življenje po smrti. Tukaj je nekaj spisov o vstajenju.

 • Janez 11:25-26: Jaz sem vstajenje in življenje; kdor veruje vame, bo živel tudi, če bo umrl, in vsak, ki živi in ​​veruje vame, ne bo nikoli umrl. Ali verjamete temu?
 • Luka 20:35-36: Tisti, ki se štejejo za vredne, da dosežejo to starost in vstajenje od mrtvih, se ne poročijo in ne poročijo; kajti niti umreti ne morejo več, ker so kot angeli in so božji sinovi, saj so sinovi vstajenja.
 • Daniel 12:3: Tisti, ki imajo uvid, bodo zasijali kot sijaj nebeškega prostranstva in tisti, ki vodijo mnoge k pravičnosti, kot zvezde za vedno.
 • Janez 5:24-25: Resnično, resnično, povem vam: kdor posluša mojo besedo, veruje tistemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v sodbo, ampak je iz smrti prešel v življenje. Resnično, resnično, povem vam: prihaja ura in zdaj je, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega Sina in tisti, ki slišijo, bodo živeli.
 • Rim 6:5: Kajti če smo se z Njim združili v podobi njegove smrti, bomo zagotovo tudi v podobi njegovega vstajenja.
 • Janez 6:39: To je volja tistega, ki me je poslal, da od vsega, kar mi je dal, ne izgubim ničesar, ampak ga obudim zadnji dan.
 • Apostolska dela 26:23: da naj bi Kristus trpel in da bo zaradi svojega vstajenja od mrtvih prvi oznanjal luč tako judovskemu ljudstvu kot poganom.
 • Rimljanom 6:9: Zdaj, če smo umrli s Kristusom, verjamemo, da bomo tudi živeli z njim.
 • 1 Korinčanom 15:20-23: Zdaj je Kristus vstal od mrtvih, prvi sad zaspalih. Ker je namreč po človeku prišla smrt, je po človeku prišlo tudi vstajenje mrtvih. Zato, tako kot v Adamu, vsi umrejo in bodo oživeli v Kristusu.
 • 1. Korinčanom 6:14: Bog pa ni samo obudil Gospoda, ampak bo tudi nas obudil s svojo močjo.
 • 1 Korinčanom 15:49: Tako kot smo nosili podobo zemeljskega, bomo nosili tudi božjo podobo.

Preberite tudiVeselje, ko človek premaga raka nekaj dni po diagnozi, ljudem pove, kaj naj storijo v takšni situaciji

Svetopisemski verzi o vstajenju mrtvih KJV

 Svetopisemski verzi o Jezusovem vstajenju
Foto: pixabay.com, @joyfruit (spremenil avtor)
Vir: UGC

Tukaj je nekaj spisov o smrti, pokopu in vstajenju iz različice kralja Jamesa. Vključujejo tudi verze o vstajenju v Stari zavezi Sveto pismo . • Luka 24:5-6: In ko so se prestrašili in sklonili svoje obraze k zemlji, so rekli: Zakaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, ampak je vstal.
 • Janez 5:25: Resnično, resnično, povem vam: Prihaja ura in je zdaj, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega Sina, in tisti, ki slišijo, bodo živeli.
 • Marko 8:31: In začel jih je učiti, da mora Sin človekov veliko pretrpeti in biti zavržen od starešin in vélikih duhovnikov in pismoukov ter biti umorjen in po treh dneh vstati.
 • Marko 16:6: On pa jim je rekel: Ne bojte se! Iščete Jezusa iz Nazareta, ki je bil križan. Vstal je; ni ga tukaj: glej kraj, kamor so ga položili.
 • 1 Korinčanom 15:21: Ker je po človeku prišla smrt, je po človeku prišla tudi k vstajenju mrtvih.
 • Janez 12:23-25: Jezus jim je odgovoril, rekoč: Prišla je ura, da bo Sin človekov poveličan. Resnično, povem vam: Če žito pšenice ne pade v zemljo in umre, ostane samo; a rodi veliko sadu, če umre. Kdor torej ljubi svoje življenje, ga bo izgubil; in kdor sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje.
 • Rimljanom 6:4-5: Zato smo z njim pokopani s krstom v smrt: da bi, kakor je bil Kristus vstal od mrtvih z Očetovo slavo, tudi mi hodili v novem življenju. Če smo bili posajeni skupaj v podobi njegove smrti, bomo tudi v podobi njegovega vstajenja.
 • Luka 20:36: Prav tako ne morejo več umreti, saj so enaki angelom; in so božji otroci, otroci vstajenja.
 • 1 Korinčanom 15:26-27: Zadnji sovražnik, ki bo uničen, je smrt. Kajti vse je dal pod svoje noge. Ko pa reče, da mu je vse podvrženo, je očitno, da je izjema tisti, ki mu je vse podredil.
 • Rimljanom 4:24-25: Toda tudi za nas, ki jim bo pripisano, če verjamemo v tistega, ki je obudil Jezusa našega Gospoda od mrtvih; Kdo je bil izročen za naše prestopke in je bil ponovno vstal zaradi našega opravičevanja.
 • Filipljanom 3:10: Da ga poznam, moč njegovega vstajenja in sodelovanje v njegovem trpljenju, ki se uskladi z njegovo smrtjo.
 • Rimljanom 8:11: Če pa Duh tistega, ki je obudil Jezusa od mrtvih, prebiva v vas, bo tisti, ki je obudil Kristusa od mrtvih, tudi vaša smrtna telesa poživila s svojim Duhom, ki prebiva v vas.
 • Janez 6:40: In to je volja tistega, ki me je poslal, da ima vsak, ki vidi Sina in veruje vanj, večno življenje; in jaz ga bom obudil zadnji dan.
 • Matej 27:53: In po svojem vstajenju je prišel iz grobov, šel v sveto mesto in se prikazal mnogim.
 • Job 19:25: Vem namreč, da je moj odrešenik živ in da bo zadnji dan stal na zemlji.

Preberite tudi

Inkubator, ki sem ga daroval, rešuje življenja - se veselo pohvali Okudzeto AblakwaSvetopisemski verzi o Jezusovem vstajenju vsebujejo dobro novico o Kristusovem vstajenju. Poleg tega nas verzi spominjajo na Božjo ljubezen in obljubo človeštvu.

Yen.com.gh v skupni rabi 150+ lepe velikonočne pozdrave in želi napisati v velikonočno voščilnico. Besede, ki so bile skrbno oblikovane in prilagojene potrebam prejemnika, vedno delajo čudeže. Ne glede na sporočilo, ki ga pošljete, je to odličen način, da svojim ljubljenim sporočite, da mislite nanje.

Želje so preprost način delitve ljubezni in navdiha. Spoznajte ta vesela velikonočna voščila in jih delite s svojimi najdražjimi.